Helanovy fotky - Sloup v Čechách (2) - Hradní ochoz

Helanovy fotky

Sloup v Čechách

Hradní ochoz

Ochoz na okraji skály ve výšce asi 30 m nad okolním terénem

Ochoz na okraji skály ve výšce asi 30 m nad okolním terénem

Pošta